HAKKIMIZDA

GÖREV VE SORUMLUKLARIMIZ

İtfaiye Birimi;

Sahip olduğu araç ve teknolojik imkanlarla aktif ve pasif yangın önleyici tedbir / tertiplerin kontrolü ve sağlanması, Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılmasına yardım edilmesi, Radyoaktif dekontaminasyonu (yıkamak suretiyle) yapılması, Sorumluluk sahası içinde çıkacak yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesini sağlamakla görevlidir.

YASAL DAYANAKLARIMIZ

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

Ek Madde 9: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar; yangınla mücadele için mevcut personelden ekiplerini kurmak, yangın önleme ve söndürme planlarını hazırlamak, kuruluşun özelliğine göre gerekli araç, gereç ve malzemeyi hazır bulundurmak zorundadır. Gerçek kişiler de yangınla mücadele için gerekli önlemleri alır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ TEŞKİL VE TEDBİRLER TÜZÜĞÜ

MADDE 57: Hassas bölgelerdeki mevcudu 200’den aşağı planlamaya tabi resmi ve hususi müesseselerde itfaiye, kurtarma ve ilk yardım servislerinin, hassas bölgeler dışındaki mevcudu 100 den fazla olan müesseselerde de itfaiye ve ilkyardım servislerinin kurulması mecburidir’’