Depremden Sonra ya da Bir Sonrakinden Önce

Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve hayata geçirilmesi planlanan proje ve destek programlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Arama – Kurtarma ve Destek

 • 2015’te kurulan Koç Üniversitesi Arama Kurtarma (KUAK) 9 Şubat’ta 6 kişilik bir ekiple İskenderun’a gidip bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu.
 • Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz, Dr. Öğr. Görevlisi Arda Akay ve Arş. Gör. Dr. Laçin Lal Çakır adli kimliklendirme ve otopsi işlemleri için Antakya Narlıca’da oluşturulan toplu mezar bölgesinde çalışmalar yaptılar. Kimliklendirme, DNA örnekleri toplama, kodlama ve DNA bankası oluşturma, gerekli durumlarda otopsi gibi faaliyetler yürüttüler.
 • Öğrenci Dekanlığı’nın Kızılay Avrupa Bölgesi Kan Merkezi ile organize ettiği kan bağışı kampanyası 2 Mayıs’ta hayata geçirilecek.
 • Koç Ailem, Koç Holding, Öğrenci Dekanlığı Kulüpler /Gönüllü Projeler Ofisi ve İşletme Direktörlüğü’nün birlikte organize ettikleri “kitap+oyuncak kampanyası” projesi devam ediyor.
 • KURES ekibinin başlattığı “travma destek” çalışmaları sürüyor.
 • ALİS Ofisi’nin KuGather ismiyle başlattığı kampüs buluşmaları, çeşitli atölyeler, “outdoor” geziler ve kültür-sanat etkinlikleri (tiyatro, konser, orman yürüyüşleri vb.) devam ediyor.
 • Öğrenci Dekanlığı Kulüpler/Gönüllü Projeler Ofisi ve Dekanlıklarla beraber yürütülen yaklaşan YKS için “afetten etkilenen öğrencilere test kitabı desteği projesi” devam ediyor. Kitapların toplanması, lojistik desteği Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülüyor.
 • Öğrenci Dekanlığı ALİS ve Kulüpler/Gönüllü Projeler Ofisleri ve Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sami Gülgöz tarafından YKS ve LGS’ye hazırlanan afetten etkilenen öğrencilere ders verme projesi organize ediliyor.
 • Koç Holding ve Öğrenci Dekanlığı Kariyer Gelişim Merkezi Direktörlüğü depremden etkilenen öğrencilerimize staj fırsatı oluşturmak için başlatılan proje devam ediyor.
 • Travma & Stres Araştırmaları Laboratuvarı doktora öğrencimiz Ekin Çakır ile Doç. Dr. Ceren Acartürk akademik personele 1, idari personele 1 ve öğrencilerimize 3 olacak şekilde 5 adet “Depremin psikolojik etkileri”ne dair psikoeğitim verdi. Doktora öğrencimiz Ayşenur Coşkun Toker de yüksek lisans öğrencimiz Asude Uçal ile yarım gün süren bir Psikolojik İlk Yardım workshop’u yürüttü.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora öğrencimiz Büşra Acar liderliğinde Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi’ni (KURES) desteklemek için Dünya Sağlık Örğütü tarafından geliştirilen “Stresli Zamanlarda Ne Yapmalı” isimli kendine yardım programı için psikoloji lisans mezunları ve klinik psikoloji programı öğrencilerimizden uygulayıcı yetiştirildi.
 • Doç. Dr. Ceren Acartürk ve Ekin Çakır, şubat ve mart aylarında Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği işbirliği ile Hatay’da bulundu ve depremden etkilenen kişilere hane ziyaretleri ile farklı geçici barınma alanlarındaki psikososyal destek merkezlerinin kurulması, depremden etkilenen kişilere yönelik ihtiyaç analizleri, psikolojik ilk yardım ve psikososyal müdahalelerin sağlanması konusunda çalışmalar yaptı. Ayrıca bölgede çalışan sağlık ekiplerine çalışana destek oturumları düzenlendi ve depremden etkilenen farklı gruplarla psikolojik ilk yardım, psikoeğitim ve bedensel egzersizler üzerinde temellenen grup çalışmaları gerçekleştirildi.
 • Türkiye’de depremden etkilenenlere iletilmek üzere barınak sağlama üzerine çalışan Delft Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik Türkiye’deki deprem, deprem sonrası psikolojik etkiler ve saha gözlemleri paylaşımı oturumu düzenlendi.
 • Hemşirelik Fakültesi, Koç Holding Konteyner kentine yerleştirilen depremzedelerin fiziksel ve psikososyal ihtiyaç ve durum analizleri yaparak ihtiyaca yönelik girişimlerin planlanması projesini hayata geçirecek.
 • Hemşirelik Fakültesi tarafından Terapötik Oyun Temelli Hijyen ve Uyku Etkinliklerinin Deprem Bölgesinde Yaşayan Çocukların Uyku Bozukluğuna ve Hijyen Davranışlarına Etkisi Projesi üzerinde çalışılıyor.
 • Deprem Bölgesinde Yaşayan Okul Çağı Çocuklarına Oyun ve İnteraktif Yöntemlerle Verilen İlk Yardım Eğitiminin Çocukların Acil Durumlarla Başa Çıkma ve Bilgi Düzeyine Etkisi projesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanıyor.
 • Yurtdışından insani yardım ve sağlık operasyonları alanlarında çalışan pek çok araştırmacı ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyelerinin katılımı ile oluşturulan İnsani Yardım ve Sağlık Operasyonları Araştırma Grubu (İYSO) (National Working Group- TR- Humanitarian and Health Operations and Sustainability-TR-HOPES), Kahramanmaraş depremi sonrasında disiplinlerarası bir özellik kazandı ve endüstri mühendisliği, operasyonel yönetim, simülasyon, halk sağlığı, ekonomi, sağlık bilimleri ve tıp alanlarından gelen yaklaşık 50-55 araştırmacıya ulaştı.
 • Deprem bölgesinde salgın potansiyeli taşıyan enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı öğretim üyelerinin katılımıyla gözden geçirildi. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve KUISCİD (Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül’ün liderliğinde bu konuda bir derleme yazı Lancet Infectious Diseases için hazırlanan yazı yayın aşamasında.
 • Deprem bölgesindeki gelişmeler, bölgedeki enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (KLIMIK) deprem koordinasyon kurulu aracılığıyla yakından izleniyor. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve KUISCİD (Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül halen KLİMİK Derneği YK üyesi olarak deprem koordinasyon kurulunda yer alıyor.
 • KUISCID, Koç Üniversitesi bünyesinde bir merkez olarak, bölgedeki olası salgın ve enfeksiyonlarla mücadele etmek üzere hazırlıklara başladı ve VKV Sağlık Kuruluşları ile işbirliği içerisinde bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Koordinasyon, İyileştirme ve Geliştirme

 • UNESCO Chair on Gender Equality and Sustainable Development ve Hukuk Fakültesi “Afet Yönetimi, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Dayalı Eşitsizlikler” başlıklı bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Koç Holding Konteyner Kent İşbirliğinde Sürekli Eğitim ve Meslek Edindirme Projesi ve Raporlama, Araştırma ve Veri Toplama Projesi’ni hayata geçirecek.
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Prof. Dr. Sibel Salman AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü çatısı altında bilim inşalarından oluşan lojistik grubunun koordinatörü oldu. Grup geçici barınma konusunda çalışacak; konteyner kentler için malzeme ve hizmet tedariki planlanacak. Ülke çapındaki büyük nüfus hareketliliğinin takibi ve bu yeni kurulacak kentlere yerleşim planları yapılacak. Bütün bunları öncelikle ihtiyaçların ve hedeflerin doğru olarak belirleneceği matematiksel modeller yardımıyla oluşturacakları algoritmalarla yapacaklar.
 • Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aydın “Afet Sonrası Acil Elektrik İhtiyacının Merkezi Olmayan Mobil (Yenilenebilir) Enerji Sistemleri ile Karşılanmasının Stokastik Programlama ile Planlanması” projesi üzerinde çalışıyor.
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız aşağıda sıralanan projeler üzerinde çalışıyor:
  • AFET sonrası araç trafiği yönetimi
  • AFET sonrası ayni yardım toplama ve dağıtım optimizasyonu
  • Arama kurtarma ekiplerinin görevlere atama optimizasyonu
  • AFET sonrası cep telefonu arama/veri transferi önceliklendirme
  • Hasar tespiti ve kritik malzeme taşıması için drone rotalama
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Didem Onat “Yer hareketi tahmini ve tehlike haritaları oluşturmak için CFD kullanılarak Marmara Bölgesi’nin yüksek çözünürlüklü deprem modellemesi ve simülasyonu” projesi üzerinde çalışıyor.
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı “İHA ile gece ve gündüz şehir içi yıkım ve enkaz altı insan takibi, rotalama” yapmayı planladığı proje üzerinde çalışıyor.
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Barış Akgün “Deprem sonrası hasar/etki dağılım tahmini” ve “Rassal ortamda pekiştirmeli öğrenme ile kaynak dağıtımı ve afet sonrası uygulamaları”nı hayata geçirebilecek projeler üzerinde çalışıyor.
 • Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Kerem Pekkan “Deprem sonrası kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere binaya özel hesaplamalı yapısal mekanik simülasyonları” gerçekleştirerek, kazazedelerin olası yerlerinin tespiti ve kazı çalışmalarını bilinçli şekilde yönlendirilmesini amaçladığı proje üzerinde çalışıyor.
 • Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker “Deprem öncesi fay hatlarında öncül sinyallerin toplanması ve ikaz sistemi geliştirilmesi” üzerinde çalışıyor.
 • Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz ve adli tıp uzmanlarının katılımıyla 10 Nisan’da düzenlenecek toplantıda deprem bölgesinde görev yapan uzmanların deneyimlerini paylaşmaları ve olası bir İstanbul depreminde bu kargaşanın bir daha yaşanmaması için uygulanacak protokolün hazırlanması için adımlar atılacak.
 • 13 Nisan’da Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Önok ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz Ankara’da Barolar Birliği ile bir araya gelecek ve deprem ya da afet durumlarında hukukçularla adli tıpçıların ortak olarak yapabilecekleri üzerine konuşacaklar.
 • KARMA Lab 6 Şubat Hafızası projesi ile herkesin kolayca erişebileceği bir platformda 6 Şubat 2023 itibarıyla toplum olarak yaşadığımız hüznü ve kayıpları geleceğe aktarmayı ve unutulmaz kılmayı amaçladığı portalı hayata geçirdi.
 • KARMA Lab ana amacı online bir platform üzerinden isteyen herkesin sivil katılım ve yardımlaşma adına katkıda bulunabileceği bir araç olabilmek olan Aktif.org’u deprem bölgesindeki ihtiyaçlar, faaliyet gösteren STK’lar ve projeleri görünür hale getirmek ve daha etkili şekilde koordinasyon için çalışır hale getiriyor.
 • TÜBİTAK BİÇABA Programı kapsamında depremden etkilenen öğrencilerle birlikte aşağıdaki projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor:
  • N2STAR (Koç University Nanofabrication and Nanocharacterization Center for Scientific and Technological Advanced Research) “ISG15 Ekleyen HECT Tipi E3 Enzimi HERC5’in 3 Boyutlu Kristal Yapısının Belirlenmesi ve E2 Enzimi UbcH8 İle Bağlanma Bölgesinin NMR Spektroskopisi ile Tayini Projesi.”
  • MiReKoÇ (Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) “Türk Yükseköğretim Alanında Yabancı Öğrenciler: Politika Yapım Süreçlerinde Yapı, Kurum ve Aktör Etkileşimleri Projesi”.
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Ürey “Holografik Ekran Teknolojisi ve Artırılmış Gerçeklik Sistemleri Geliştirilmesi (HOLOAGES) Projesi.”
  • Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü ve Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ “Kanserin Moleküler İzlerinin Dinamik Ağ Modellemede Kullanılması ile Tümör İlerleme ve İlaç Direnç Mekanizmalarının Aydınlatılması Projesi.”
  • Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, moleküler simülasyonları ve makine öğrenmesini kullanarak gözenekli malzemelerin doğal gazı saflaştırma potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçladığı 1001 Projesi.
  • Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde araştırma yapacak Gaziantep, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş`tan altı öğrenci desteklenmeye başlandı.
  • Kimya Bölümü’nde Prof. Dr. Levent Demirel’in yürüttüğü TÜBİTAK projesinde çalışan bir yüksek lisans öğrencisi de İnönü Üniversitesi hasar gördüğü için çalışmalarını Koç Üniversitesi’nde tamamlamak üzere aramıza katılacak.

Etki Değerlendirme

 • Koç Üniversitesi Sosyal Etki Formu (KUSIF) kurucu üyesi olduğu Türkiye Sosyal Girşimcilik Ağı (TSGA) altında, Türkiye’deki sosyal girişimciliği destekleyen kurumları, afet sonrası bir araya getirmeyi amaçladığı Sosyal Girişim Destek Kuruluşları Koordinasyon Toplantılarında 15 günde bir, bir araya getiriyor.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Kamil Yılmaz “6 şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomik Etkisi” adıyla hazırladığı değerlendirme yazısını 15 Mart’ta Bilim Akademisi’nin “Depreme Hazır Olmak, Yaralarını Bilimle Sarmak: Afet Yönetimi, Sağlık ve Ekonomi” panelinde, 18 Mart’ta da İzmir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi‘nde ve 29 Mart’ta Bilgi Üniversitesi’nin Sürdürülebilir Kalkınma Seminerleri serisinde sundu.
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Selva Demiralp BBC Türkçe ve İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanPol) için depremin servet birikimi üzerinde yarattığı kayıp ve ekonomik büyüme üzerine etkilerine değindiği iki makale hazırladı.

Deprem Hazırlıkları ve Afet Yönetimi Çalışmaları / 22 Şubat 2023
Değerli Koç Üniversiteliler, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin yol açtığı büyük afet hepimizi derinden üzmüştür; bizleri yasa boğan bu afetten etkilenen, Koç Üniversite camiamız dahil bölgedeki milyonlarca insana geçmiş olsun. Söz konusu afetin, deprem hazırlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyması çerçevesinde, kampüs binalarımızın depreme dayanıklılığı ve afet yönetimine ilişkin yürütülen hazırlık çalışmaları konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun üçüncü maddesi ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun onikinci ve onyedinci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Deprem Yönetmeliğine göre Koç Üniversitesi’nin kendi mülkü ya da kiralık/tahsis olarak kullandığı tüm binalarda deprem yönetmeliğine uyum değerlendirme çalışmalarına Mart 2020 tarihi itibarıyla başlanmış ve 30 Ekim 2022 tarihi itibarıyla da tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında yer alan Rumelifeneri Kampüsünde 69 Batı Kampüste 7 İstinye Kampüsünde 6 ANAMED binalarında 3 Taş Mektep VEKAM AKMED Ayvalık Osmanlıca Yaz Okulu binalarında toplam 89 adet binanın son yönetmeliğe uyum değerlendirmesi yapılmış ve 9 adet binada güçlendirme ihtiyacı tespit edilmiştir. Güçlendirme ihtiyacı tespit edilen, Rumelifeneri Kampüsündeki Henry Ford yurt binası, İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Öğrenci Merkezi binaları ile İstinye Kampüsündeki F, G, H bloklar ile Spor Salonu binalarında güçlendirme çalışmaları 2022 yaz döneminde tamamlanmış ve Koç Üniversitesi kullanımındaki tüm binalarımız son deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmiştir. Binalarımızın güvenliği yanında, her türlü afet ve acil durumda hazırlıkların ve koordinasyonun en etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için 2020 yılında akademik ve idari üst düzey yöneticilerimizden oluşan Kriz Masası Ekibi kurulmuştur. Söz konusu ekibin, olası afet veya acil durumlarda yönetim ve koordinasyonunu sağlamak üzere Acil Durum Yönetim Planı hazırlanmış, gerekli görülen aksiyonların alınmasına başlanmıştır. Buna ek olarak, 2022 Yılında tüm fakülte, idari ve yurt binalarının Tahliye Planları da hazırlanmıştır. Afet veya acil durumlardaki hazırlıklarımız ve önlemlerimiz ile ilgili ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz. Buz pateni pisti karşısında “Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi” kurulmuştur; kriz masası ekibi tarafından kullanılmak üzere tüm modern donanımlara sahiptir. Rumelifeneri ve Batı Kampüsümüzde 4 adet afet konteyneri bulunmaktadır. Deprem olması durumunda artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilememesi veya binaların hasar görme olasılığı çerçevesinde konaklama amaçlı 4 adet büyük sahra çadırı, 4 adet ilkyardım çadırı temin edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde buz pateni pistimizin de yine bu doğrultuda kullanılması planlanmıştır. Fakültelerimiz, idari ve yurt binalarımızda deprem algılayıcı sismik sensörler ve bu sensörler tarafından aktif edilen anons sistemi kurulmuştur. Yurt binalarımızda küçük ancak hissedilebilir depremler de dikkate alınarak, turnike ve kartlı geçiş sistemlerini 4 farklı noktadan devre dışı bırakabilecek deprem butonu uygulaması yapılmıştır. Bu sayede küçük sarsıntılarda da binalarda bulunanların hızla tahliye olarak bina dışlarında yer alan toplanma alanlarına ulaşması sağlanacaktır. Olası internet bağlantısının devre dışı kalması durumlarına karşı, RFK ve BK toplam 4 noktada uydu interneti kullanıma hazır hale getirilmiştir. Toplamda 223 çalışanımıza tam gün teorik ve uygulamalı Acil Durum ve Afetlerle Mücadele Destek Ekipleri eğitimleri verilmiş, 55 çalışanımız sertifikalı ilkyardımcı kimlik belgesi almıştır. Önümüzdeki günlerde Acil Durum ve Afetlerle Mücadele Destek Ekipleri Eğitimleri, Afet Farkındalık Eğitimleri, İlkyardım Eğitimleri, Afet ve Acil Durum Tatbikatları yapılacaktır. Koç Üniversitesi Arama Kurtarma takımı (KUAK) için yeni bir düzenlemeye gidilmiş, ekibin genişletilerek, eğitim, araç, ekipman ve teçhizat bakımından güçlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Kampüs güvenliğinin sağlanması için Güvenlik Ekibimiz, olası yangın olaylarına karşı İtfaiye ekibimiz, sağlık konusunda Rumelifeneri ve Batı Kampüs Sağlık merkezlerimiz 7/24 hizmet vermektedir. Afet sonrası olası psikolojik destek gerektirebilecek durumlara karşı Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi (KURES) ve Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi (KUPTEM) birimlerimiz profesyonel ekipleriyle daima hazırdır. Kampüslerimizde acil durumlarda kullanılacak toplanma noktalarını, Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi ve afet konteynerlerinin bulunduğu krokileri görmek için lütfen tıklayınız. Hali hazırdaki ve gelecekteki tüm çalışmalarımızın odağında her zaman öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığının ve güvenliğinin olduğunu bilmenizi isteriz. Bilgilerinize sunarız. Genel Sekreterlik Ofisi
Rektörlük Ofisi Mesajı / 9 Şubat 2023
Değerli Koç Üniversiteliler, Geçtiğimiz pazartesi art arda meydana gelen büyük depremlerin yol açtığı büyük afet hepimizi derinden üzdü. Ne yazık ki, o bölgedeki durumun giderek kötüleştiğine ilişkin haberler alıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz; hepimizi yasa boğan bu afetten etkilenen, Koç Üniversite camiamız dahil bölgedeki milyonlarca insana geçmiş olsun. Maalesef yakın çevremizden de kayıplarımızın olmasının derin acısı nedeniyle, bu kederli dönemde üzüntümüzü ifade edecek kelimeleri bulmakta zorlanıyoruz. Tek tesellimiz, depremden etkilenen bölgede ve komşu ülkelerde ikamet eden 783 öğrencimizle iletişime geçen Öğrenci Dekanlığı’ndan bu öğrencilerimizin önemli bir bölümünün (uluslararası öğrenciler dahil) sağ olduğu bilgisinin gelmesi oldu. Öğrencilerimizin hem sağlık durumları hem de ihtiyaçları konusunda Koç Grubu ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği halindeyiz; yakın takibimiz ve desteğimiz devam ediyor. Afet bölgesinde bulunan 87 çalışanımızın da durumlarının iyi olduklarını bildirmek ve bugüne kadar öğrenci ve çalışanlarımız tarafından destek ve yardım amacıyla yapılanlarla ilgili sizi bilgilendirmek isteriz. Yardım ve destek faaliyetlerimizi koordine eden Koç Üniversitesi Acil Durum Operasyon Ekibi Koç Grubu ve ilgili kamu makamları ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerimizin ve ekiplerimizin canla başla uğraşarak başlattıkları yardım toplama çalışmaları sayesinde, ihtiyaç listesindeki malzemelerden oluşan yüzlerce kolinin yüklendiği ilk tır dün sabah Hatay’a doğru yola çıktı. Aynı azimle devam ettireceğimiz bu yardım çalışmalarımızla ilgili güncel bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Koç Üniversitesi Hastanesi’nden 15 kişilik bir ekip tıbbi donanımla birlikte bölgeye sevk edildi. Ayrıca hali hazırda Hastanemizde tedavi gören depremzedeler bulunuyor. Koç Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (KUAK) İskenderun’a vardı ve afet bölgesine sevk edildi. Koç Üniversitesi Rehberlik Birimi (KURES), çok yakında ayrıntılarını sizinle paylaşacağımız öğrencilerimize destek programı üzerinde çalışmaya başladı. Ayrıca Kızılay ile görüşmelerimiz sonucunda, Kızılay tarafından gerekli görüldüğü takdirde gelecek hafta Kampüste kan bağışı için stant kurulmasını gündemimize aldık. Deprem yardım çalışmalarına olağan üstü gayreteleriyle destek olan tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Öncelikle depremden etkilenen illerimiz olmak üzere, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Sevgi ve en iyi dileklerimizle, REKTÖRLÜK OFİSİ
Deprem Yardım / 7 Şubat 2023
Değerli Koç Üniversiteliler, Yardım toplama çalışmalarımız öğrencilerimiz ve ekiplerimizin destekleri ile devam ediyor. Bugün (10 Şubat, Cuma) öğrencilerimiz ve ekiplerimiz saat 09:00 itibarıyla Rumelifeneri Kampüsü’nde Öğrenci Merkezi -1. Katta ve Batı Kampüs’te A4 Binası -1. Katta yer alan toplama noktalarında yardımlarınızı bekleyecekler. Teslim edeceğiniz malzemelerin kullanılmamış olması, kullanılmış ise de gerçekten çok temiz, yıkanmış, ütülenmiş ve katlanmış durumda olmaları çok önem taşımaktadır. Ayrıca malzemeleri derleyecek olan ekiplerin işlerini zorlaştırmamak adına listede yer almayan malzemeleri toplama noktalarına getirmemenizi yine önemle rica ederiz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere, destek olan tüm ekiplerimize çabaları için çok teşekkür ederiz.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerde öncelikler değişmiştir, aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

Isıtıcı

Battaniye

Hijyen seti
(Islak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu)

Kadın hijyen kiti

Gıda kolisi

Kuru gıda

Bebek bezi, mama, biberon

Powerbank

Mum, çakmak, kibrit

Nevresim takımı

Yastık

Uyku tulumu

Kış çadırı

El feneri

Kalem pil

Cep ısıtıcısı

Kıyafet (Yeni/kullanılmamış ve/veya iyi durumda)

Bebek kıyafeti

Kışlık bot ve mont

Termal içlik

Atkı, bere, eldiven, çorap

Kullanılmamış kıyafetler

Kedi, köpek maması

Ev tipi jeneratör