Değerli Koç Üniversiteliler,

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin yol açtığı büyük afet hepimizi derinden üzmüştür; bizleri yasa boğan bu afetten etkilenen, Koç Üniversite camiamız dahil bölgedeki milyonlarca insana geçmiş olsun. Söz konusu afetin, deprem hazırlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyması çerçevesinde, kampüs binalarımızın depreme dayanıklılığı ve afet yönetimine ilişkin yürütülen hazırlık çalışmaları konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun üçüncü maddesi ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun onikinci ve onyedinci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Deprem Yönetmeliğine göre Koç Üniversitesi’nin kendi mülkü ya da kiralık/tahsis olarak kullandığı tüm binalarda deprem yönetmeliğine uyum  değerlendirme çalışmalarına Mart 2020 tarihi itibarıyla başlanmış ve 30 Ekim 2022 tarihi itibarıyla da tüm çalışmalar tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında yer alan

 • Rumelifeneri Kampüsünde 69
 • Batı Kampüste 7
 • İstinye Kampüsünde 6
 • ANAMED binalarında 3
 • Taş Mektep
 • VEKAM
 • AKMED
 • Ayvalık Osmanlıca Yaz Okulu

binalarında toplam 89 adet binanın son yönetmeliğe uyum değerlendirmesi yapılmış ve 9 adet binada güçlendirme ihtiyacı tespit edilmiştir.

Güçlendirme ihtiyacı tespit edilen, Rumelifeneri Kampüsündeki Henry Ford yurt binası, İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Öğrenci Merkezi binaları ile İstinye Kampüsündeki F, G, H bloklar ile Spor Salonu binalarında güçlendirme çalışmaları 2022 yaz döneminde tamamlanmış ve Koç Üniversitesi kullanımındaki tüm binalarımız son deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmiştir.

Binalarımızın güvenliği yanında, her türlü afet ve acil durumda hazırlıkların ve koordinasyonun en etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için 2020 yılında akademik ve idari üst düzey yöneticilerimizden oluşan Kriz Masası Ekibi kurulmuştur. Söz konusu ekibin, olası afet veya acil durumlarda yönetim ve koordinasyonunu sağlamak üzere Acil Durum Yönetim Planı hazırlanmış, gerekli görülen aksiyonların alınmasına başlanmıştır. Buna ek olarak, 2022 Yılında tüm fakülte, idari ve yurt binalarının Tahliye Planları da hazırlanmıştır.

Afet veya acil durumlardaki hazırlıklarımız ve önlemlerimiz ile ilgili ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.

 • Buz pateni pisti karşısında “Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi” kurulmuştur; kriz masası ekibi tarafından kullanılmak üzere tüm modern donanımlara sahiptir.
 • Rumelifeneri ve Batı Kampüsümüzde 4 adet afet konteyneri bulunmaktadır.
 • Deprem olması durumunda artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilememesi veya binaların hasar görme olasılığı çerçevesinde konaklama amaçlı 4 adet büyük sahra çadırı, 4 adet ilkyardım çadırı temin edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde buz pateni pistimizin de yine bu doğrultuda kullanılması planlanmıştır.
 • Fakültelerimiz, idari ve yurt binalarımızda deprem algılayıcı sismik sensörler ve bu sensörler tarafından aktif edilen anons sistemi kurulmuştur.
 • Yurt binalarımızda küçük ancak hissedilebilir depremler de dikkate alınarak, turnike ve kartlı geçiş sistemlerini 4 farklı noktadan devre dışı bırakabilecek deprem butonu uygulaması yapılmıştır. Bu sayede küçük sarsıntılarda da binalarda bulunanların hızla tahliye olarak bina dışlarında yer alan toplanma alanlarına ulaşması sağlanacaktır.
 • Olası internet bağlantısının devre dışı kalması durumlarına karşı, RFK ve BK toplam 4 noktada uydu interneti kullanıma hazır hale getirilmiştir.
 • Toplamda 298 çalışanımıza tam gün teorik ve uygulamalı Acil Durum ve Afetlerle Mücadele Destek Ekipleri eğitimleri verilmiş, 55 çalışanımız sertifikalı ilkyardımcı kimlik belgesi almıştır. 2884 çalışan ve öğrencimize de acil durum bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Önümüzdeki günlerde Acil Durum ve Afetlerle Mücadele Destek Ekipleri Eğitimleri, Afet Farkındalık Eğitimleri, İlkyardım Eğitimleri, Afet ve Acil Durum Tatbikatları yapılacaktır.
 • Koç Üniversitesi Arama Kurtarma takımı (KUAK) için yeni bir düzenlemeye gidilmiş, ekibin genişletilerek, eğitim, araç, ekipman ve teçhizat bakımından güçlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Kampüs güvenliğinin sağlanması için Güvenlik Ekibimiz, olası yangın olaylarına karşı İtfaiye ekibimiz, sağlık konusunda Rumelifeneri ve Batı Kampüs Sağlık merkezlerimiz 7/24 hizmet vermektedir.

Afet sonrası olası psikolojik destek gerektirebilecek durumlara karşı Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi (KURES) ve Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi (KUPTEM) birimlerimiz profesyonel ekipleriyle daima hazırdır.

Kampüslerimizde acil durumlarda kullanılacak toplanma noktalarını, Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi ve afet konteynerlerinin bulunduğu krokileri görmek için lütfen tıklayınız.

Hali hazırdaki ve gelecekteki tüm çalışmalarımızın odağında her zaman öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığının ve güvenliğinin olduğunu bilmenizi isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Genel Sekreterlik Ofisi