YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ÇEŞİTLERİ

Kuru Kimyevi Tozlar:

Kuru kimyevi tozlar, yangını çok kısa sürede söndürür. Temel olarak parlayıcı sıvı yangınlarında kullanılır. Elektriksel olarak yalıtkan olduklarından, elektrik donanımı ilgilendiren parlayıcı sıvı yangınlarında da etkilidirler. Fakat kirletici özelliği nedeniyle elektronik cihaz, hassas makina ve motor yangınlarında tercih edilmezler. Daha çok açık saha yangınlarında ve elektrikli cihaz bulunmayan bölümlerinde kullanılır. Normal taşıma ve kullanım koşullarında hiçbir zehirleyici etki göstermez. Gözlerde ve solunduğunda burun mukozasında iritasyona neden olur. Ancak bu kalıcı ve ciddi bir durum değildir.

ABC sınıfı yangınlara etkili söndürme tozu bileşimindeki monoamonyum fosfat ( MAP) özellikle (A) sınıfı yangınlarda yanan madde üzerinde eriyerek katı ( camsı) birtabaka oluşturur ve havayla teması keser.

Ayrıca yangın sırasında tozun içindeki aktif madde MAP , ısıyla tepkimeye girer ve meydana gelen kararsız serbest kökler ( free radicals) vasıtasıyla oksijen ve hidrojeni bağlayarak yangının kimyasal olarak söndürülmesine de yardımcı olur. Yani, yangın prizmasındaki dördüncü etken zincirleme reaksiyonun kırılmasına neden olur.

Karbondioksit (CO2) Gazlı Yangın Söndürücüler:

Karbondioksit gazlı yangın söndürücüler, B C sınıfı (asetilen,yanıcı sıvılar,LNG,benzin,tiner,yanıcı gazlar vb…) özellikle parlayabilir sıvılar ve elektrik tehlikelerini de kapsayan yangın riskleri için uygundur. Karbondioksit gazlı yangın söndürücüler elektronik malzemelere asla zarar vermez.

Ofisler, elektrik risklerinin yoğun olduğu bölgeler, yağ ve solventler gibi sıvıların tutuşmasından meydana gelen yangınlara müdahalelerde etkilidir. Söndürmeden sonra ortamda hiç bir atık ve kalıntı bırakmaz. % 99,9 saflıkta karbondioksit, kendinden basınçlı bir gazdır. Son derece yüksek soğutucu etkiye sahip olan karbondioksit, ortamdaki oksijen miktarını düşürerek kimyasal zincirleme yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlar.

Bioversal Yangın Söndürücüler:

Bioversal yangın söndürme cihazı; Uluslararası kabul görmüş çevre dostu bir yangın söndürücü olup, tamamen bitkisel maddelerden üretilmiştir.  İnsanlara ve çevreye zararı yoktur. Yangınlarda yüksek soğutucu etkisinden dolayı insan yaşamını korumakta ve dumanın çoğalmasını azaltmaktadır. Yanan maddenin tekrar tutuşamaz hale gelmesini sağlar.

Bu söndürme cihazı; akaryakıt yangınlarını söndürmede  mucize etkisiyle yeni nesil yangın söndürme ürünüdür. Çok etkili söndürme gücü yanında, söndürülen yer tekrar tutuşmaz, köpük halısı oluşturduğu gibi, sadece yüzeyde yanan akaryakıtın kimyasal yapısını bozar. Yangın ve patlama riskini en aza indirir. Yangın ısısını üzerine alarak, yanıcılık özelliğini ortadan kaldırır.

Kısaca Bioversal yangın söndürme cihazı, yangından korumada çevre dostu bir malzeme olup, patlama ve yangın tehlikesinde ayrıca kaynak çalışmalarında en emniyetli koruyucu üründür.

Yangın Battaniyesi:

Yangın battaniyeleri; sıvı veya gaz, parlayıcı veya patlayıcı zararlı maddelerin veya elektrik kontağından çıkan yangınlarda ve başka sebeplerden dolayı çıkacak yangınlarda ilk müdahele,kurtarma ve kaçış amaçlı kullanılabilir.

Kullanım Şekli

– Asılı pozisyonda cırt cırt kısmını çekerek çantayı açın ve yangın battaniyesini çıkartın.

– Battaniyeyi iki ucundan tutun ve battaniye ile kendinizi koruyarak yangına doğru gidin

– Battaniye yangına ve yanan materyallere doğru uzatılmalıdır ve yangını desteklememesi adına hava girdabı yaratmaktan kaçınılmalıdır.

– Battaniyenin yanan materyaller üzerine sıkıca sarıldığından mümkün olduğunca emin olun, havanın sızmadığından mümkün olduğunca emin olun ve battaniyenin dış yüzeyini mümkün olduğunca gevşek tutun.

sondurucu-cesitleri-4