Koç Üniversitesi Arama Kurtarma Takımı

Doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek temel amacımızdır.

Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, insan hayatına değer vermek ve güvenirlilik ana değerimizdir.

KUAK Ekibine katılım talepleriniz için acildurum@ku.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.